| HARTA SITE-ULUI | CONTACT | 
          Cine, ce, cât...
          Deontologia Inoventis
          Consultanță
          Cursuri şi seminarii
          Media
          Parteneri
          Cunoaștere
 
 
 

  
 
 home Cursuri şi seminarii Întrebări şi răspunsuri
Întrebări şi răspunsuri privind trainingul de management al riscurilor


Cum se procedează pentru organizarea unui training?
Nu dispunem de un spaţiu. Poate fi organizat trainingul şi într-un alt spaţiu?
Puteţi oferi instruirea şi pentru un număr mai mic de participanţi?
Ce se întâmplă dacă unul dintre participanţii pentru care s-a efectuat plata nu mai poate participa la instruire?
La ce date se desfăşoară trainingurile?
Ce calificare au lectorii care susţin instruirea?
Ce avantaje oferă acest training companiei noastre?
Care este tematica trainingului?
Care sunt preţurile pentru training?

Cum se procedează pentru organizarea unui training?
Stabiliţi mai întâi câţi angajaţi doriţi să ia parte la instruire. După ce ne veţi contacta (telefon 0233.227.174 sau e-mail office@inoventis.ro), vă vom trimite prin poştă contractul de prestări servicii, în două exemplare. Semnaţi acest contract, ne returnaţi un exemplar şi plătiţi suma corespunzătoare în contul nostru bancar.

După aceasta, împreună cu lectorul, veţi stabili data la care va fi susţinut trainingul la sediul companiei dumneavoastră.

Urmează să primiţi prin fax sau e-mail un chestionar la care veţi răspunde în scris şi îl veţi returna tot prin fax sau e-mail. Acest chestionar este necesar pentru a stabili profilul de risc al companiei dumneavoastră şi pentru ca lectorul să adapteze seminarul riscurilor cu care vă confruntaţi.

Cu 2-3 zile înainte de data convenită pentru desfăşurarea instruirii, lectorul vă va cere să confirmaţi data, ora, locul şi numărul de participanţi.

La data convenită, lectorul se va prezenta la sediul companiei dumneavoastră pentru a pregăti spaţiul destinat trainingului.

Nu dispunem de un spaţiu. Poate fi organizat trainingul şi într-un alt spaţiu?
Desigur, putem organiza instruirile şi în săli de conferinţe în localitatea dumneavoastră sau în localităţi apropiate, dar în acest caz tariful / participant este mai mare. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0233.227.174 sau e-mail office@inoventis.ro.

Puteţi oferi instruirea şi pentru un număr mai mic de participanţi?
Numărul minim de participanţi pentru care se organizează seminarul este de cinci. Dacă doriţi organizarea şi pentru mai puţin de 5 participanţi, va trebui totuşi să plătiţi tariful pentru un număr de cinci participanţi pentru ca firma noastră să-şi poată acoperi cheltuielile legate de organizarea instruirii şi de deplasarea şi cazarea lectorului.

Ce se întâmplă dacă unul dintre participanţii pentru care s-a efectuat plata nu mai poate participa la instruire?
În cazul în care unul sau mai mulţi participanţi nu pot participa la seminar, indiferent de motive, sumele corespunzătoare vă vor fi restituite, dar până la limita a cinci participanţi şi numai dacă ne anunţaţi cu 48 de ore înainte de ora la care a fost stabilită desfăşurarea trainingului. Acesta este numărul minim de participanţi pentru care Inoventis furnizează acest training.

De exemplu, dacă aţi semnat un contract pentru 12 participanţi, iar 3 dintre ei nu mai pot participa, vă vom restitui suma corespunzătoare celor 3 participanţi care nu au venit la instruire, dar fără a mai beneficia de discountul pe care îl acordăm pentru cel puţin 11 participanţi. Pe de altă parte, dacă aţi semnat un contract pentru 6 persoane, iar 2 nu mai participă la seminar, vă vom restitui banii doar pentru un participant, deoarece suma minimă trebuie să acopere costurile echivalente pentru 5 participanţi.

La ce date se desfăşoară instruirile?
Data se stabileşte de comun acord cu lectorul, de îndată ce a fost semnat contractul. Sesiunile de instruire se pot desfăşura în orice zi, de luni până sâmbătă inclusiv, în funcţie de posibilităţile din compania dumneavoastră. Nu uitaţi că o sesiune de instruire ocupă o zi întreagă, de la orele 9 la 18, deci va trebui să faceţi aşa fel încât angajaţii care participă, să fie scutiţi de sarcinile de serviciu în ziua respectivă.

Ce calificare au lectorii care susţin trainingurile?
Toţi lectorii au studii universitare şi postuniversitare relevante (management, tehnologia informaţiei, finanţe, geografie ş.a.), precum şi studii şi experienţă în domeniul educaţiei pentru adulţi. Lectorii sunt totodată şi consultanţi în domeniul managementului riscurilor, astfel că au o bogată experienţă practică.

Lectorii noştri au publicat articole de specialitate în reviste de prestigiu şi au contribuit la dezvoltarea portalului Siguranta.ro cu articole de specialitate, glosare ş.a.

Ce avantaje oferă acest training companiei noastre?
Cel mai important avantaj este reducerea riscurilor. Acest lucru este posibil datorită faptului că angajaţii vor conştientiza riscurile, vor şti să le identifice mai bine, să le estimeze impactul şi să le contracareze. Exprimat în termeni financiari, aceasta ar putea însemna că investind acum o sumă de ordinul miilor de lei (RON) în instruirea angajaţilor dumneavoastră în privinţa riscurilor, veţi putea evita pierderi de sute de mii sau milioane de lei în viitor.

Un alt avantaj îl constituie nivelul mai ridicat de motivare a angajaţilor. Studiile demonstrează că angajaţii care participă la instruiri de calitate sunt mai loiali şi mai motivaţi.

Citiţi şi articolul: Ce aduce ziua de mâine?

Care este tematica instruirii?
Seminarul abordează riscurile la care este expusă organizaţia dumneavoastră, metodele de identificare a riscurilor, evaluarea lor şi modalităţile de reducere a acestora. Vor fi explicate în detaliu metodele de control şi de monitorizare a riscurilor. Veţi putea implementa aceste metode în organizaţie imediat şi cu cheltuieli minime.

Tematica seminarului

Care sunt preţurile pentru training?
Pentru fiecare participant preţul este de 500 RON fără TVA. Pentru organizarea unui training tariful minim este de 2.500 RON (minimum 5 participanţi). Pentru mai mult de 10 participanţi, se acordă un discount, astfel că preţul pentru fiecare participant este de 460 RON fără TVA.

Copyright © 2001-2009 Inoventis SRL.
Toate drepturile rezervate